Begin juli deed er zich een mogelijkheid voor om onze nostalgische kleding te gebruiken in een prachtige setting. We waren met een deel van “Het nostalgisch kwartet en Co” aanwezig in het Harz gebergte in Duitsland. We bezochten de historische stad Goslar, vooral bekend om z’n prachtige vakwerkhuisjes.

De geschiedenis van Goslar gaat terug tot de 10e eeuw, toen het werd gesticht als een mijnstad. Het werd een belangrijk centrum voor zilver- en ertswinning, en deze rijkdom leidde tot de oprichting van een waar keizerlijk paleis. Goslar was ook een belangrijk lid van de Hanze, een middeleeuwse handelsassociatie. In de loop der eeuwen bloeide de stad op als een cultureel en economisch centrum.

Je ziet ons o.a. voor de Kaiserpfalz. Het Keizerlijk Paleis werd gebouwd voor keizer Heinrich II, ook bekend als Hendrik II, die regeerde van 1014 tot 1024. Hij gaf opdracht tot de bouw van het paleis als een residentie voor keizerlijke bezoeken en bestuurlijke aangelegenheden. Het paleis diende als een belangrijk politiek en administratief centrum van het Heilige Roomse Rijk tijdens zijn regering.

Verder waren we op de Marktplatz. Dit plein is het bruisende hart van Goslar. Hier vind je prachtige vakwerkhuizen, sfeervolle cafés en restaurants, en het imposante stadhuis uit de 15e eeuw. Je ziet ons daar op de trap en in de gewelven onder het balkon dat uitkijkt over het plein.

Net als in de rest van Duitsland werd Goslar geconfronteerd met economische ontberingen na de Eerste Wereldoorlog. Het Verdrag van Versailles, dat Duitsland een zware financiële last oplegde, had negatieve gevolgen voor de Duitse economie. Dit leidde tot hyperinflatie, waarbij de waarde van de Duitse mark dramatisch daalde. De hyperinflatie veroorzaakte grote financiële onzekerheid en economische instabiliteit, wat ook zijn weerslag had op de inwoners van Goslar. Je ziet ons ten slotte  bij een monument dat ons perfect in dat tijdsbeeld plaatst.